NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Stypendysta - klauzula ogólna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych Stypendystów
Administrator danych Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
Cele przetwarzania Ocena warunków przyznania stypendium, decyzja o przyznaniu stypendium
wypłata stypendium, promocja Fundacji, pomoc innym stypendystom
Podstawy prawne
przetwarzania
Twoje żądanie
Wykonanie umowy
Twoja zgoda
Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu
Prawa związane z
przetwarzaniem danych
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich
    sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej
Szczegółowe informacje Link do klauzuli szczegółowej