Sprawozdania

Tutaj publikujemy nasze sprawozdania

 

Sprawozdania za 2014 rok:

- Sprawozdanie Finansowe

- Sprawozdanie z działalności

 

Sprawozdania za 2013 rok:

- Sprawozdanie Finansowe

- Sprawozdanie z działalności

 

Sprawozdania za 2012 rok:

- Sprawozdanie Finansowe

- Sprawozdanie z działalności