STYPENDIA NA I ROK STUDIÓW

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w 2016/2017 roku zamierza przyznać 600 stypendium, każde w wysokości 5000 złotych.

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • zdał egzamin maturalny w 2015 roku lub 2016 roku,
  • w roku akademickim 2016/2017 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku,
  • pochodzi z miasta lub wsi do 30 tys. mieszkańców,
  • średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2015 r. 1110 PLN,
  • posiada obywatelstwo polskie.

O PRZYZNANIU STYPENDIUM decyduje m. in. kolejność potwierdzenia Wniosków.

Więcej szczegółowych informacji w Regulaminie.