REGULAMIN + ZAŁĄCZNIKI

 

Regulamin VI Edycji stypendiów akademickich na rok akademicki 2017/2018

 

Regulamin V Edycji stypendiów akademickich na rok akademicki 2016/2017

Załącznik nr 1 - wzór wniosku

Załącznik nr 2 - upoważnienie uczelni do potwierdzenia przyjęcia na studia

Załącznik nr 3 - upoważnienie Urzędu Gminy lub Miasta do potwierdzenia danych

Załącznik nr 4  - wzór obliczania dochodu

Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

 

Wzory upoważnień dla Stypendystów, niezbędne po zakończeniu procesu rekrutacji (należy złożyć w dziekanacie 1-2 dni przed wysłaniem prośby przez Fundację zarówno 1 października 2016 jak i 1 marca 2017):

Załącznik nr 5 - upoważnienie uczelni do potwierdzenia rozpoczęcia studiów

Załącznik nr 6 - upoważnienie uczelni do potwierdzenia zaliczenia I semestru studiów

Uwaga! Upoważnień nie należy wysyłać do Fundacji!