NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Krok po kroku

Przed zarejestrowaniem się na stronie Fundacji zapoznaj się z Regulaminem

Kandydat / Kandydatka musi spełniać wszystkie jego warunki. Każdy może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym Fundcji FEJJ.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wniosku, po zarejestrowaniu się na stronie. 

Kontakt z Fundacją odbywa się wyłącznie drogą mailową: styp.1rok@fejj.pl. Podpisz się imieniem i nazwiskiem, aby otrzymać odpowiedź.Krok 1: Rejestracja

Wybierz właściwy program stypendialny i zarejestruj się na stronie. Kliknij w link aktywacyjny w mailu.


Krok 2: Wypełnianie wniosku

Wniosek można wypełniać wieloetapowo. Na każdym etapie możesz go zapisać i wrócić do edycji w późniejszym terminie.

Etap I Potwierdź, że spełniasz wszystkie kryteria Regulaminu

Etap II Zaakceptuj Regulamin

Etap III Wypełnij swoje dane osobowe i dane uczelni i załącz zaświadczenie potwierdzające stałe zameldowanie na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców

Etap IV Uzupełnij tabelę z dochodem i dołącz wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z Załącznikiem nr 3

Etap V Sprawdź poprawność podanych przez Ciebie danych i wyślij wniosek. Po wysłaniu, wydrukuj, podpisz i przechowuj w swojej dokumentacji.


Krok 3: Wysłanie wniosku

Wysłany wniosek jest automatycznie przekazywany Fundacji oraz uczelni w celu potwierdzenia Twojego wpisu na listę studentów. Jeśli adres mailowy uczelni, na jaki został wysłany wniosek jest błędny, możesz go zmienić logując się na konto. Po dokonaniu zmiany wyślij wniosek ponownie.

UWAGA! Uczelnia nie potwierdzi Twojego wpisu na listę studentów bez Twojej interwencji. Potwierdzenie możesz uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

a) uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację. Upoważnij uczelnię do potwierdzenia swoich danych – dostarcz im Załącznik nr 2,

b) poproś Uczelnię o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę studentów w formie papierowej i wyślij skan do Fundacji,

c) wyślij do Fundacji print screen (zrzut ekranu) z indywidualnego konta studenta, z Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), potwierdzający przyjęcie na studia/ wpis na listę studentów, wraz z podpisanym Oświadczeniem IRK o przyjęciu na uczelnię.

Pamiętaj! Osobiście dopilnuj i uzyskaj potwierdzenie w regulaminowym terminie.


Krok 4: Weryfikacja wniosku przez Fundację

Fundacja dokonuje weryfikacji wniosku i sprawdza poprawność przysłanych dokumentów. W przypadku braku lub błędów w załączonych przez Ciebie dokumentach, Fundacja poprosi o przysłanie dokumentów brakujących.

O pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Po zatwierdzeniu listy stypendystów przez Fundacje, otrzymasz maila z informacją o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium.


Krok 5: Potwierdzenie rozpoczęcia studiów

Jeśli otrzymałeś/-aś maila z informacją o przyznaniu stypendium, w kolejnym kroku potwierdź swój status studenta. Potwierdzenie możesz uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

a) uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację. Upoważnij uczelnię do potwierdzenia swoich danych – dostarcz im Załącznik nr 2,

b) poproś uczelnię o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego status studenta w formie papierowej i wyślij skan do Fundacji lub załącz na swoim koncie klikając w „Potwierdzenie rozpoczęcia studiów”.

Pamiętaj! Osobiście dopilnuj i uzyskaj potwierdzenie w regulaminowym terminie.


Krok 6: Potwierdzenie zaliczenia I semestru

W marcu Fundacja wyśle do uczelni maila z prośbą o potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru studiów.

Potwierdzenie możesz uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

a) uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację. Upoważnij uczelnię do potwierdzenia swoich danych – dostarcz im Załącznik nr 2,

b) poproś uczelnię o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego status studenta w formie papierowej i wyślij skan do Fundacji lub załącz na swoim koncie klikając w „Potwierdzenie zaliczenia I semestru”. Uwaga! Na zaświadczeniu musi znajdować się zapis: student zaliczył I semestr.

Pamiętaj! Osobiście dopilnuj i uzyskaj potwierdzenie w Regulaminowym terminie.


Jeżeli:

a) nie zaliczyłeś/-aś I semestru lub

b) otrzymałeś/-aś warunkowe zaliczenie I semestru lub

c) przeszedłeś/ przeszłaś na II semestr z długiem punktowym ECTS,

 to zostaniesz skreślony/-a z listy stypendystów i stypendium nie będzie dalej wypłacane.


Krok 7: Potwierdzenie zaliczenia II semestru

Na przełomie czerwca i lipca, poinformuj Fundację czy zaliczyłeś/-aś II semestr. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w „Potwierdzenie zaliczenia II semestru” i wybierz jedną z trzech odpowiedzi:

a) zaliczyłem/-am II semestr

b) nie zaliczyłem/-am II semestru

c) zaliczyłem/-am II semestr częściowo.

Niezależnie którą odpowiedź wybrałeś/-aś, otrzymasz ostatnią ratę stypendium. 

UWAGA!  Jeśli nie udzielisz żadnej odpowiedzi nie otrzymasz ostatniej raty stypendium za miesiąc lipiec.Jeśli masz pytania, w pierwszej kolejności zajrzyj do Aktualności oraz FAQ, gdzie zamieszczamy istotne wyjaśnienia i wskazówki.

W przypadku problemów dotyczących uzystania potwierdzeń z uczelni lub urzędu miasta/gminy, zachęcamy do kontaktu ze stypendystami poprzednich edycji.